top of page
Kotva 3

Re-vize Ústí je cyklus přednášek a diskuzí o městě. Je to nadšenecká aktivita, která sestává z tematických večerů, kde společně otevíráme důležitá městská témata a hledáme plán pro rozvoj Ústí nad Labem spolu s veřejností a odborníky. Cílem Re-vize Ústí je vytvořit takovou vizi, díky které by se z Ústí stalo atraktivní a prosperující město, ve kterém budeme chtít žít.

napište nám na
revizeusti@gmail.com

Kotva 4

BROŽURA

ke stažení zde!

download here!

Zde můžete stáhnout shrnutí práce ročního cyklu Re-vize Ústí, který vznikl díky vůli lidí udělat Ústí nad Labem takovým městem, na které budeme moct být hrdí a ve kterém budeme chtít žít.

„Ústí je v průšvihu.
Dá se s tím něco dělat?
Jasně! Aktivně to řešit –
otevřeně, konstruktivně, odborně a hlavně nedělat další zbytečné chyby.“


Chceme, aby se začalo o ústeckých problémech
a potenciálech aktivně a otevřeně mluvit. Propojujeme odbornou a laickou veřejnost, přinášíme zajímavé poznatky o našem městě a ukazujeme pozitivní příklady odjinud. Zveme lidi z měst, která úspěšně řeší stejné problémy,
se kterými se dnes Ústí potýká. Ptáme se na rady odborníků z různých oborů. Dáváme si za cíl rozvířit konstruktivní debatu mezi jednotlivými důležitými aktéry města. Začít o věcech konstruktivně mluvit vidíme jako jedinou možnost k úspěšnému rozvoji našeho města.

Kotva 1

TÉMATA

Vysokorychlostní trať
5. října 2017


V horizontu 15 let se má začít stavět nová vysokorychlostní trať a s ní i nové ústecké nádraží. Nové nádraží bude stěžejním katalyzátorem dnešní problematické oblasti, potažmo celého města. Aby z tohoto potenciálu město získalo maximum, musí si pevně ujasnit priority a vyjasnit si vztahy na svém území – jednoduše řečeno, aby Ústí kvůli lokálním tahanicím raději neobjeli.

Brownfieldy
1. února 2018


Areály brownfieldů tvoří až čtvrtinu zastavěné plochy města Ústí nad Labem. Velká část pěšky dostupných míst je v současnosti neobyvatelná a to město neuvěřitelně ekonomicky vysiluje. Čtvrti za bývalými chemickými areály se stávají vyloučenými lokalitami. Jak tento problém úspěšně vyřešili jinde? Jak docílit toho, aby se zanedbaná a často kontaminovaná území zase stala plnohodnotnou součástí města?

Společnost
1. března 2018


Mladí odcházejí, vyloučených lokalit přibývá. Prognózy jsou neúprosné, nicméně! zakládají pouze na dosavadním vývoji. Vše se dá zvrátit, je k tomu ale potřeba vůle ze strany občanů a politiků. Jak budovat sociálně udržitelnou komunitu? Co se dá dělat s panelovými sídlišti? Jak architektura a prostředí,
ve kterém žijeme, ovlivňuje život ve městě?

Image města
12. dubna 2018

Pověst města zůstává špatná
a své město nemají rádi ani mladí, kteří se odsud často chtějí co nejdříve dostat pryč. Jak se dnes Ústí prezentuje navenek? Jak může město efektivně komunikovat se svými občany? A proč mají jogurty lepší propagaci než krajské město?

Krajina
10. května 2018

Voda a krajina jsou pro Ústí obrovským potenciálem, podobně jako dramatická i malebná okolní krajina. Jak je ale dnes město na krajinu napojeno? Jak pracovat s řekami tak, aby byly pro město přínosem a neohrožovaly ho? Co měla přinést Milada a co ještě přinese? A kdy se Ústí dočká své náplavky, podobně jako to mají v jiných městech?

Křest brožury
7.června 2018

Speciální díl Re-vize Ústí, kde jsme pokřtili brožuru týkajících se předchozích témat, KAMu i správy města, která je završená velikou diskusí o budoucnosti města.

Milada
25. dubna 2019

Když voda nahrazuje uhlí. Milada se mění. Proč je pro Ústí tak důležitá? Milada je ještě nedospělé jezero, ale jedno je jisté – pro Ústí může být ohromně důležitá. Bude z ní druhý Mácháč, divoká příroda, přečerpávací elektrárna nebo ráj sportovců? A nebo všechno dohromady? Je na čase bavit se o její budoucnosti. Milada ale není sama. Víte, že v Podkrušnohoří vznikne jezerní krajina? Co to přinese okolním městům?

Voda
6. června 2019

Voda se stává čím dál důležitějším tématem. Extrémní počasí a sucho sužuje (nejen) v létě naše města i krajinu. Úzkostlivě sledovat předpověď počasí a vyhlížet déšť ale nestačí. Jak můžeme pomoci městům i krajině adaptovat se na změny? Jak hospodařit s dešťovou vodou? Jaká jsou konkrétní řešení a opatření, která pomůžou zvládat sucha i povodně? Tématem Re-vize je tentokrát modrozelená infrastruktura.

Kotva 2

NAPIŠTE NÁM!

bottom of page